Financiación

Gratuita (plazas limitadas).

Departament de Química Física i Analítica.
Departament de Química Inorgànica i Orgànica.
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE).
Unitat de Suport Educatiu (USE).